вторник, 7. ноември 2023. Вести денес: 0
home Економија

Раст на прометот во трговијата на мало со храна, пијалаци и тутун

Раст на прометот во трговијата на мало со храна, пијалаци и тутун

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во септември 2023 година, во споредба со септември 2022 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот во номиналната и реалната стапка е забележано само во групата Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун, и тоа за 9.7 % номинално и за 2.1% реално.

Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво номинално расте за 1.7 %, а реално опаѓа за 3.9 %, Трговија на мало, освен трговија со горива номинално расте за 5.8 %, а реално опаѓа за 0.9 %. Пад во двете стапки е забележан само во групата Трговија на мало со автомобилски горива, номинално за 8.3 %, а реално за 5.0 %.