недела, 12. ноември 2023. Вести денес: 0
home Вести

МЖСПП: Воздухот во Кичево загаден, надминат прагот на алармирање на ПМ10 честичките

МЖСПП: Воздухот во Кичево загаден, надминат прагот на алармирање на ПМ10 честичките

Министерството за животна средина и просторно планирање информира дека воздухот во Кичево е загаден и дека е надминат прагот на алармирање на суспендирани честички до 10 микрометри во текот на претходните два дена.

– Согласно Уредбата за изменување и дополнување на Уредбата за гранични вредности за нивоа и видови на загадувачки супстанции во амбиентниот воздух и прагови на алармирање, рокови за постигнување на граничните вредности, маргини на толеранција за гранична вредност, целни вредности и долгорочни цели (Службен весник на Република Македонија бр. 183 од 14.12.2017 година) во која е дефиниран прагот на алармирање на суспендирани честички со големина до 10 микрометри (надминување на вредноста од 150 mg/m3 во текот на два последователни денови) и добиената временска прогноза од Управата за хидрометеоролошки работи, Ве информираме дека истиот е надминат на мернoто место во Кичево, се вели во соопштението на МЖСПП.

Во табелата, прикажани се среднодневните концентрации на PM10 на мерните места каде има појава на надминување на праг на алармирање.

Кичево
02/01/2023 162.07
03/01/2023 160.04
*концентрациите се изразени во mg/m3

Од МЖСПП посочуваат дека испратена е информација до Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, Државниот инспекторат за животна средина, Управата за животна средина, Секторот за комуникација со јавноста во МЖСПП, Институтот за јавно здравје и до Општина Кичево.

Најнови вести